1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất

Trong thời gian sắp tới, congchuc24h.com tiếp tục hoàn thiện bộ đề thi "300 bộ đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn kiến thức chung đầy đủ nhất". Các câu hỏi đối với mỗi bộ đề đươc lấy toàn bộ và hoàn toàn từ Ngân hàng 1000 câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế này. Hy vọng các bạn sớm đón nhận và đóng góp ý kiến. Một vài câu trắc nghiệm và hình ảnh cho các bạn tham khảo: PHẦN 1. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Câu 1. Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào? A. 1945 B. 1954 C. 1975 D. 1986 Câu 2. Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí: A. Là trung tâm của hệ thống chính trị B. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị C. Là tổ chức chính trị - xã hội D. Có vai trò lãnh đạo Câu 3. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam: A. Hiệu quả B. Công khai, minh bạch C. Tập trung dân chủ D. Pháp chế ...... PHẦN 2. KINH TẾ - TÀI CHÍNH CÔNG NGÂN SÁCH NHÀ

Link:

Plant Ecology

Life Sciences; Plant Ecology; Plant Physiology; Plant Biochemistry; Plant Genetics and Genomics; Climate Change

<< 2